HİZMETLERİMİZ

 • Çevre Danışmanlık Hizmeti
 • Sera Gazı Emisyonlarının İzlenip Raporlanması
 • BEKÖP (SEVESO) Dökümantasyonu ve Hazırlanması
 • ÇED Raporları
 • Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Paket tip Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Sistemleri
 • Betonarme Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri
 • Atıksu Arıtma Sistemlerinin Uzaktan İzlenmesi
 • Arıtma Tesisi PROJE ONAY DOSYASI Hazırlanması
 • İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı (GSM Ruhsatı) Alınması
 • İş Güvenliği Eğitim Ve Danışmanlığı
 • Risk Değerlendirme Analizleri