BEKÖP ( SEVESO ) Dökümantasyonu ve Hazırlanması

Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Kimyasal Maddeleri yönetmelikte belirtilen sınır değerlere eşit veya üzerinde bulunduran sanayi kuruluşlarına ‘Büyük Endüstriyel Kazaları’ önlemeye yönelik çeşitli yaptırımlar getirmektedir.

Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Hakkında Yönetmelik’in Sanayi Kuruluşlarına yüklediği yükümlülükler olan;

    • Kimyasal Madde Bildirimlerinin Yapılması
    • BEKÖP (Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası) hazırlanması
    • Dahili Acil Durum Planlarının Hazırlanması
    • Güvenlik Raporu Hazırlanması gibi işletmelerinizi ilgilendiren konularda ÇEVREMER olarak deneyimli ekibimiz ile hizmetinizdeyiz.

İlgili Yönetmelik Sanayi Kuruluşlarını üç ana gruba ayırmaktadır.

  1. Alt Seviyeli Kuruluşlar
  2. Üst Seviyeli Kuruluşlar.

Alt Seviyeli Kuruluşların , BEKÖP hazırlatıp sisteme yüklenmesini sağlamaları gerekmektedir. Üst Seviyeli Kuruluşların ise daha kapsamlı olan Güvenlik Raporu hazırlatması ve ilgili diğer altyapıyı ve dokümantasyonu tamamlaması gerekmektedir.

Büyük Endüstriyel Kaza Önleme Politikası (BEKÖP) ve Güvenlik Raporu hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizlere ulaşmaktan çekinmeyiniz.