Sera Gazı Emisyonları

ÇEVREMER , Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi , Doğrulanması ve Raporlanması konusunda müşterilerine çözüm sunmaktadır. Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi hakkındaki yönetmeliğin Ek-1’i içeriğinde yeralan faaliyetleri bulunan işletmelerin Sera Gazı emisyonlarını şeffaf ve doğrulanabilir bir yöntemle izlemesi, raporlaması ve bu raporun doğrulayıcı kuruluş tarafından doğrulanması gerekmektedir.

Sera Gazları

  • Karbondioksit(CO2)
  • Metan (CH4)
  • Diazot Oksit (N2O))
  • Hidroflorokarbonlar (HFC’ler)
  • Perflorokarbonlar (PFC’ler))
  • Sülfür Hegzaflorid (SF6) olarak tanımlanmıştır.

Sera Gazı emisyonları ölçüm ve hesaplama metodları ile hesaplanabilmektedir. Hesaplama Yönteminde kullanılan temel yaklaşım ; Emisyon Miktarı = Faaliyet Verisi x Emisyon Faktörü x Oksidasyon Faktörü formülü ile hesaplanır. ÇEVREMER , Sera Gazı Emisyonlarının izleme, raporlama ve doğrulama faaliyetlerinizi yönetmeniz konusunda uzman kadrosu ile hizmet vermektedir.