Su Arıtma

Şebeke, Kuyu veya yüzeysel su kaynaklarından temin edilen suyun prosese göre istenilen kaliteye getirilmesinin istendiği durumlarda Su Arıtma Sistemlerinin kurulması gereklidir.

ÇEVREMER

  • Su Yumuşatma Sistemleri
  • Deiyonize Saf Su Sistemler
  • Açık veya Basınçlı Kum Filtreler
  • Aktif Karbon Filtreler
  • Ters Ozmoz ( Reverse Osmos) Sistemler
  • Ultraviole Dezenfeksiyon Sistemleri
  • İyon Değiştirme metodu ile Asit Geri Kazanım Sistemleri gibi endüstriyel su arıtma sistemlerinin projelendirme, imalat, montaj ve devreye alma hizmetlerini sunmaktadır.

Her kapasiteye cevap verecek geniş bir yelpazede su arıtma sistemimiz mevcuttur, doğru sistemi belirleyebilmemiz için bizimle irtibata geçiniz.