CED Raporları

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği Sanayi Kuruluşlarını, Yatırımcıları, Kapasite Artışı ve/veya Proses Değişikliğine gitmek isteyen kuruluşları yakından ilgilendiren son derece önemli bir Çevresel Yasal düzenlemedir.

Yeni yatırımlara ÇED Yönetmeliği kapsamında görüş alınmadan ve ÇED süreci tamamlanmadan başlanamaz. Faaliyet, Yatırıma başladıktan sonra ÇED sürecine başvurulduğunda ise yeni yatırım, inşaat, Proje durdurulur ve cezai işlem uygulanmaktadır.

Yönetmeliğe göre;

    Ek-1 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek kişi,kurum ve kuruluşların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ÇED Raporu hazırlayıp sunması
    Ek-2 listesinde yer alan faaliyetleri gerçekleştirecek kişi,kurum ve kuruluşların ise Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine Proje Tanıtım Raporu hazırlayıp sunması gerekmektedir.

ÇEVREMER proje ve yatırımlarınız ile ilgili ,

  • ÇED görüşlerinin alınması
  • Proje Tanıtım Dosyalarının hazırlanması
  • ÇED Raporlarının Hazırlanması
  • İlgili kurum ve kuruluşlardan görüş yazılarının alınması gibi konuyla ilgili tüm alanlarda tecrübeli ve uzman kadrosu ile hizmetinizdedir.