Atıksu Arıtma Sistemlerinin Uzaktan İzlenmesi

ÇEVREMER , Kalkınma Ajansı desteği ile geliştirdiği projesinde Atıksu Arıtma Tesislerindeki önemli bir açığa çözüm getirecek AR-GE çalışmasını yürütmüştür.

Bu çalışma ile arıtma tesislerinde arıza durumları gibi istenmeyen durumların oluştukları anda, arıtma tesisi ile ilgili kritik ve önemli bilgi ve verilerin ise istenilen/tanımlanan sıklıkta ilgili kişilere SMS ve mail yolu ulaştırılmasını sağlayacak bir sistem geliştirilmiştir.

Sistem, özellikle Arıtma Tesisi ile ilgili bir operatörün olmadığı veya gece saatleri gibi tesisin kontrolünün zayıf olduğu anlarda bu sistem sayesinde arızalar veya kritik verilerdeki sapmalardan anında haber alınabilecek ve sisteme hızlı ve erken şekilde müdahale edilebilmektedir. Bu sayede çevre kirliliğinin önlenmesi , arıza maliyetlerinin azaltılması mümkün olmaktadır.

Bu sistem arıtma tesisleri tasarımında opsiyonel ve müşteri isteğine bağlı bir özelliktir. Sistem mevcut kurulu atıksu arıtma tesislerine entegre edilebilmektedir. Yeni kurulacak arıtma sistemlerinde müşterinin tercih etmesi halinde ,arıtma sistemi bu sistemi içerecek şekilde üretilecektir. Detaylı bilgi ve talepleriniz için bizi arayınız.