İş Güvenliği Eğitim Ve Danışmanlığı

İSG çalışmaları sadece yasal yükümlülükleri karşılamak için değil , ilgili tüm taraflar için riskleri azaltmak/yok etmek, açısından son derece önemlidir. ÇEVREMER , maalesef ki yaşanan acı olayların da etkisi ile önemi giderek artan İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda danışmanlık hizmetini bünyesindeki A,B,C sınıfı İş Güvenliği Uzmanları ile yürütmektedir.

Bu kapsamda yaptığımız çalışmalar özetle;

  • İş Yerinin İncelenmesi ve Mevcut Durum Analizi
  • İşyeri Risk Analizi Çalışmalarının Koordinasyonu ve Yürütülmesi
  • İş Sağlığı ve Güveliği Kurulunun oluşturulması (gerekli ise)
  • İşyerinin Periyodik olarak denetlenmesi ve raporlanması
  • Çalışanların İSG eğitimlerinin verilmesi ve eğitim etkinliğinin belirlenip dokümante edilmesi
  • İşyerine özgü Acil Durum Planının Hazırlanması ve Acil Durum ekiplerinin belirlenmesi
  • Patlamadan Korunma Dokümanının Hazırlanması
  • ÇSGB Müfettişlerince denetimlerde istenebilecek dokumanların hazırlanmasının sağlanması sayılabilir. Ancak ilgili mevzuatın çok geniş olması nedeniyle bu hizmetimizin bunlarla sınırlı olmadığı açıktır.

.