Baca Gazı Arıtma

Prosesten çıkan yada yanma sonucu oluşan baca gazları SO2, SO3, NOX, N2O, H2S, HCl, HF gibi gaz ve buharlar veya tozlar zararlı etkilere sahip tehlikeli kirleticiler içerebilir. Bu gaz ve buharların insan sağlığı ve çevreye önemli zararlı etkileri vardır. Ayrıca Küresel Isınmaya da katkı sağlarlar.

ÇEVREMER baca gazlarının arıtımı için optimum çözümler sunar. Sistemlerimiz yüksek giderim verimi elde edilebilmesi için, etkin ve verimli yüzey alanı, otomatik pH kontrolü, uygun temas süresi sağlayacak şekilde ve korozyona dayanıklı malzemeden üretilir.

Yıkama çözeltisi olarak genellikle alkali çözeltiler kullanılır. Yıkama çözeltisinin pH’ı sürekli izlenir ve kontrol altında tutulur. Çözeltinin döngüsü için özel sirkülasyon pompaları kullanılır.

  • Sprey Tip Baca Gazı Arıtma Sistemleri
  • Dolgulu Tip Bacagazı Arıtma Sistemleri
  • Torba Filtreler
  • Siklon Filtreler
  • Biyolojik Koku Giderme Üniteleri
  • VOC ve Solvent Arıtma Sistemleri ile ilgili imalat, montaj, devreye alma ve servis hizmetlerini sunmaktadır.

.